Vámosmáté

A szabad piacgazdaság alapja a kereszténység

2010. február 16. 20:53 / Vámos Máté

Megalakult a II. János Pál Gazdaságetikai Intézet. Az intézet működését kettős meggyőződés vezérli:
(1) A kapitalizmus a keresztény értékek szempontjából alapvetően pozitívan ítélendő meg, és biztosíthatja a jó és erényes élet fontos feltételeit.
(2) A szabad piacgazdaság legbiztosabb alapja a keresztény hit és szeretet (caritas).

Az Intézet síkra száll a „szabad piacgazdaság", vagyis egy olyan gazdasági rendszer mellett, amely „elismeri a vállalkozás, a piac, a magántulajdon és ebből következően a termelőeszközök felhasználásával járó felelősség, valamint a szabad emberi kezdeményezés alapvető és pozitív szerepét" (Centesimus Annus 42). Ebből kiindulva a globalizációs folyamatok árnyalt megítélésére törekszik.

Az Intézet elveti azt a nézetet, hogy a gazdasági intézmények elsődleges célja az egyéni vágyak minél nagyobb fokú beteljesítése. Ugyanakkor az anyagi jólétet a keresztény hittel összeegyeztethető fontos értéknek tartja, amelynek egy tágabb értékhierarchiában való (újra)elhelyezése korunk égető szellemi feladata. Hangsúlyozza, hogy a fogyasztásközpontúság, az anyagi javak bálványozása erkölcsi hiba, nem pedig a piac szükségszerű kudarca. A modern gazdaság biztosíthatja a jó és erényes élet fontos feltételeit, de önmagában nem lehet garanciája a szabadság és az erények virágzásának.

Az Intézet tevékenységének elsődleges ihletője az Egyház társadalmi tanítása. Ez a tanítás nem valamiféle „harmadik út" - egyáltalán nem politikai vagy gazdasági program, hanem erkölcsi tanítás, amellyel sokféle gazdaság- és társadalomkép összeegyeztethető (Sollicitudo Rei Socialis 41). Így a szabad piacgazdaság eszménye is, amelyet Intézetünk a keresztény hívek és a magyar közélet figyelmébe ajánl.

E célok érdekében az Intézet feladatának tekinti, hogy
- e gondolatokat képviselje a hazai közéleti vitákban (megjelenítse a médiában);
- ösztönözze a témába illő tanulmányok és fordítások elkészítését, megszervezze azok hazai közzétételét;
- kapcsolatot tartson a hazai értelmiséggel, klerikusokkal - kiemelt figyelmet fordítva az érdeklődő egyetemistákra;
- az Intézet által felvállalt gazdaságetikai eszméket - a lehetőségek függvényében - megjelenítse a papság képzésében.
Az Intézet munkáját hattagú kuratórium felügyeli. Ennek tagjai: Kiss-Rigó László (elnök), Csák János, Mike Károly, Osztovits Ágnes, Szalai Ákos és Vízkelety Mariann.

(Forrás és további információ: www.ip2.hu)

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás.

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Piac és gazdaság - keresztény szemmel

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

Utolsó hozzászólások

  • Nincsenek hozzászólások.

© 2008-2024, IGEN